TEV - Burslar - Yurt Dışı Burs Başvuruları

Yurt Dışı Burs Başvuruları

TEV-TEV UK-Oxford Üniversitesi İngiltere Yüksek Lisans Bursu


TEV-TEV UK İŞ BİRLİĞİ OXFORD ÜNİVERSİTESİ İNGİLTERE YÜKSEK LİSANS BURSU

Başvurular kapanmıştır. Adaylara e-posta yoluyla bilgi verilecektir. 

Genel Bilgiler

TEV ile İngiltere’de kurulmuş bağımsız ve müstakil bir hayır kurumu olan TEV UK iş birliği kapsamında, Oxford Üniversitesi “Oriental Studies” Fakültesi programlarından birinde 2022-2023 akademik yılı başında öğrenimine başlamak üzere Oxford Üniversitesi tarafından kabul alan 1 gence karşılıksız Yüksek Lisans (MSt, MSc - 1 yıllık veya MPhil - 2 yıllık) bursu verilecektir. Burs, okul ücretini ve yaşam masraflarını karşılamak üzere aylık belli bir miktar ödemeyi kapsamaktadır. Bursun süresi, seçilecek Yüksek Lisans programının süresine göre 1 yıl veya 2 yıldır (en fazla 21 ay). Başvuru için son tarih: 14 Şubat 2022.

 

 

Detaylı Bilgiler ve Başvuru Koşulları

TEV ile TEV UK iş birliği kapsamında, Oxford Üniversitesi “Oriental Studies” Fakültesi programlarından birinde 2022-2023 akademik yılı başında öğrenimine başlamak üzere Oxford Üniversitesi tarafından kabul alan maddi olanakları sınırlı, başarılı 1 gence karşılıksız Yüksek Lisans (MSt, MSc - 1 yıllık veya MPhil - 2 yıllık) bursu verilecektir. Burs, okul ücretini ve yaşam masraflarını karşılamak üzere aylık belli bir miktar ödemeyi kapsamaktadır.

 • Burs süresi Yüksek Lisans için 1 yıl veya 2 yıl olup (en fazla 21 ay), Eylül-Ekim 2022’de Yüksek Lisans öğrenimine başlayacakları kapsar.
 • Adayların TEV’e ve Oxford Üniversitesi’ne ayrı ayrı başvuru yapmaları gerekir.
 • Başvuru ve bursiyer seçim süreci Oxford Üniversitesi, TEV ve TEV UK tarafından müşterek olarak yürütülür.

 

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

 • TC vatandaşı veya kökenli olmak ve 30 yaşından büyük olmamak (01.01.1991 ve sonrası doğumlular başvurabilir),
 • Lisans genel not ortalamasının en az 3 olması,
 • İngilizce ve programın gerektirdiği bir yabancı dil daha var ise o dilde dil bilgisinin yeterli olduğunu belgelemek.

BAŞVURU EVRAKI

 1. TEV başvuru formu (http://yurtdisi.tev.org.tr/) (Aday TEV çevrimiçi başvuru formunu dijital ortamda doldurduktan sonra çıktısını alıp tüm gerekli alanları imzalamalı ve tarayarak diğer belgelerle birlikte PDF formatında TEV’in sistemine yüklemelidir),
 2. Yükseköğrenim süresince adayı tanıyan iki öğretim üyesinden alınacak İngilizce referans mektupları (referans mektupları aday tarafından sisteme yüklenebilir veya öğretim üyeleri tarafından yurtdisiburs@tev.org.tr adresine gönderilebilir),
 3. Adayın ilgi duyduğu çalışma alanlarını ve kendisini Oxford Üniversitesi’nde “Oriental Studies” alanında okumaya yönelten nedenleri açıklayan bir sayfalık İngilizce yazı, 
 4. Mezunlar için üniversite diploma veya çıkış belgesinin onaylı İngilizce örneği (okuldan ya da noterden onaylı),
 5. Yükseköğrenim süresince alınan dersleri, notları ve başarı ortalamasını gösteren İngilizce transkript,
 6. Varsa kabul belgesi, başvurulan programın gerektirdiği yabancı dil sınavı sonuç belgesi, 
 7. Aile nüfus kaydı (e-devletten aile tüm bireyleri gösteren) ve aday TC kimlik kartı fotoğrafı,
 8. Bir adet vesikalık fotoğraf,
 9. Aile gelir durumunu gösterir belgeler (ebeveyn maaş bordrosu, ebeveyn tapu ve araç kaydı vb). 
 • Başvuru dosyası yukarıdaki tüm belgeleri kapsamalıdır.
 • Belgeler PDF formatında TEV’in sistemine yüklenmek zorundadır. 
  ÖNEMLİ: Eksik PDF yükleme ve başvuru formunun imzasız olması durumunda başvuru kabul edilmez.
TEV adayla tüm yazışmaları e-posta yoluyla yapacaktır ve bilgileri bu yolla iletecektir. Aday TEV’in çevrimiçi başvuru formunu doldururken kullandığı e-posta adresini doğru vermeli ve sürekli kullanmalıdır. Değişiklik olduğunda da TEV’e acilen yazılı bildirmelidir. (yurtdisiburs@tev.org.tr)
 
Adaylar, OU Oriental Studies Fakültesi’nde seçtikleri programa başvurularını kendileri yapmak zorundadır:
 
 
Oxford Üniversitesi’nden kabul belgesi alabilmek için gerekli yazışmalar adaylar tarafından yapılacaktır. Adayların kabul belgesini en geç 20 Mayıs 2022’ye kadar TEV’e ulaştırılması gerekmektedir. Kabul alamayanlar ve süreci devam edenler ise bu tarihe kadar TEV’e bilgi vermek zorundadır.