TEV - Burslar - Yurt Dışı Burs Başvuruları

Yurt Dışı Burs Başvuruları

TEV-TEV UK-ECZACIBAŞI-Imperial College İngiltere Yüksek Lisans Bursu


TEV-TEV UK-ECZACIBAŞI-IMPERIAL COLLEGE İNGİLTERE YÜKSEK LİSANS BURSU

BAŞVURULAR KAPANMIŞTIR, ADAYLARA E-POSTA YOLUYLA BİLGİ VERİLECEKTİR. 

Genel Bilgiler

TEV-TEV UK (TEV UK İngiltere’de kurulmuş bağımsız ve müstakil bir hayır kurumudur)-ECZACIBAŞI-IMPERIAL COLLEGE tarafından müşterek olarak, Imperial College’da “Natural Sciences”, “Engineering” kapsamına giren alanlarda 2022-2023 akademik yılı başında öğrenimine başlayacak 2 gence karşılıksız Yüksek Lisans (MSt, MSc ) bursu verilecektir. Okul ücretinin %25’ini Imperial College, %75’ini ECZACIBAŞI, barınma ve yaşam masraflarını TEV UK karşılar; bursiyere aylık belli bir miktar ödeme yapılır.  Bursun süresi 1 yıldır. Başvuru için son tarih: 7 Mart 2022, 14:00.

 

Detaylı Bilgiler ve Başvuru Koşulları

TEV-TEV UK-ECZACIBAŞI-IMPERIAL COLLEGE tarafından müşterek olarak, Imperial College’da Natural Sciences, Engineering kapsamına giren alanlarda 2022-2023 akademik yılı başında öğrenimine başlayacak maddi olanakları sınırlı, başarılı 2 gence karşılıksız Yüksek Lisans (MSt, MSc) bursu verilecektir. Okul ücretinin %25’ini Imperial College, %75’ini ECZACIBAŞI, barınma ve yaşam masraflarını TEV UK karşılar; bursiyere aylık belli bir miktar ödeme yapılır.

 • Burs süresi Yüksek Lisans için 1 yıl olup Eylül-Ekim 2022’de Yüksek Lisans öğrenimine başlayacakları kapsar.
 • Adayların TEV’e ve Imperial College’a ayrı ayrı başvuru yapmaları gerekir.
 • DİKKAT: Adayların TEV’e başvurmadan en az 2 hafta önce (en geç 18 Şubat’a kadar) Imperial College’a başvuru yapmış ve Imperial College tarafından verilen aday numarasını (CID Number) almış olmaları kuvvetle tavsiye edilir. Adaylar daha sonra TEV’e başvurdukları sırada Imperial College’dan aldıkları “CID Number”ı TEV formunda muhakkak belirtmelidir.
 • Başvuru ve bursiyer seçim süreci Imperial College, TEV ve TEV UK tarafından müşterek olarak yürütülür ve adaylar süreç boyunca e-posta yoluyla bilgilendirilir.

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

 • TC vatandaşı veya kökenli olmak ve 30 yaşından büyük olmamak (01.01.1991 ve sonrası doğumlular başvurabilir),
 • Lisans genel not ortalamasının en az 3 olması (İngiltere’de “second-class honours degree”),
 • Burs desteği için maddi gereksinime sahip olduğunu belgelemek,
 • Imperial College “Faculty of Engineering” ve “Faculty of Natural Sciences” tarafından tam zamanlı 1 yıllık Master programına kabul almak,
  *“Imperial Business School” ve “Faculty of Medicine” programları burs kapsamında değildir.
 • İngilizce ve programın gerektirdiği bir yabancı dil daha var ise o dilde dil bilgisinin yeterli olduğunu belgelemek,
  *Bu maddenin açıklaması aşağıdaki “Dil Sınavı Sonuçları Hakkında” bölümünde yer almaktadır.
   
   

BAŞVURU EVRAKI

 1. TEV başvuru formu (http://yurtdisi.tev.org.tr/) (Aday TEV çevrimiçi başvuru formunu dijital ortamda doldurduktan sonra çıktısını alıp tüm gerekli alanları imzalamalı ve tarayarak diğer belgelerle birlikte PDF formatında TEV’in sistemine yüklemelidir),
 2. Yükseköğrenim süresince adayı tanıyan iki öğretim üyesinden alınacak İngilizce referans mektupları (referans mektupları aday tarafından sisteme yüklenebilir veya öğretim üyeleri tarafından yurtdisiburs@tev.org.tr adresine gönderilebilir),
 3. Adayın ilgi duyduğu çalışma alanlarını ve kendisini Imperial College’da seçtiği alanda okumaya yönelten nedenleri açıklayan bir sayfalık İngilizce yazı,
 4. Mezunlar için üniversite diploma veya çıkış belgesinin onaylı İngilizce örneği (okuldan ya da noterden onaylı),
 5. Yükseköğrenim süresince alınan dersleri, notları ve başarı ortalamasını gösteren İngilizce transkript,
 6. Varsa kabul belgesi, başvurulan programın gerektirdiği yabancı dil sınavı sonuç belgesi (İngilizce ve programın gerektirdiği bir yabancı dil daha var ise o dilde),
 7. Aile nüfus kaydı (e-devletten aile tüm bireyleri gösteren) ve aday TC kimlik kartı, fotoğrafı
 8. Bir adet vesikalık fotoğraf,
 9. Aile gelir durumunu gösterir belgeler (ebeveyn maaş bordrosu, ebeveyn tapu ve araç kaydı vb).
 • Başvuru dosyası yukarıdaki tüm belgeleri kapsamalıdır.
 • Belgeler PDF formatında TEV’in sistemine yüklenmek zorundadır. 
  ÖNEMLİ: Eksik PDF yükleme ve başvuru formunun imzasız olması durumunda başvuru kabul edilmez.
TEV adayla tüm yazışmaları e-posta yoluyla yapacaktır ve bilgileri bu yolla iletecektir. Aday TEV’in çevrimiçi başvuru formunu doldururken kullandığı e-posta adresini doğru vermeli ve sürekli kullanmalıdır. Değişiklik olduğunda da TEV’e acilen yazılı bildirmelidir. (yurtdisiburs@tev.org.tr)
 
 
DİL SINAVI SONUÇLARI HAKKINDA
 
Aday Imperial College’dabaşvurduğu programın gerektirdiği minimum kriteri karşılayan İngilizce sınav sonuç belgesini başvuru sırasında TEV’in sistemine yüklemek zorundadır. 
 
Imperial College’dan kabul belgesi alabilmek için gerekli yazışmalar adaylar tarafından yapılacaktır. Adayların kabul belgesini en geç 30 Haziran 2022’ye kadar TEV’e ulaştırılması gerekmektedir. Kabul alamayanlar ve süreci devam edenler ise bu tarihe kadar TEV’e bilgi vermek zorundadır. 
 
Imperial College’dan önemli açıklama: “In addition to the above eligibility, applicants who are awarded this scholarship will be required to have met College English entry requirements (Pre-sessional English courses are not supported by this programme) by 30 June 2022. If you have not met the English entry requirements yet, please make the necessary arrangements as soon as possible to ensure you meet this requirement by 30 June 2022. Please visit Imperial College English language requirements page for further information here:  www.imperial.ac.uk/study/pg/apply/requirements/english/”
 
Başvuru için son tarih: 7 Mart 2022 14:00